Vilka är då vi i TryggaRum? Jo, vi heter Anna och Johanna och när vi slår våra påsar ihop blir vi TryggaRum. En liten presentation av oss kommer här:

Anna

Anna har egen verksamhet och är utbildad yogalärare på Atmajyoti i Stockholm sedan 2016. Hennes främsta lärare är Sofia Elmström, Chuck Miller och Elizabeth Welsh. Hon brinner för den andliga dimensionen och vill ge utrymme och förutsättningar för allas förmåga till självläkning. Anna har därför en meditativ, lugn och utforskande yogastil. De senaste två åren har hon även vidareutbildat sig inom Kraniosakral Biodynamik för Osteopat Bengt Elmström i Stockholm.

För mer info om Annas verksamhet: Attbaravara.com

Instagram: @attbaravara Facebook: attbaravara Mail: anna@tryggarum.com


Johanna

Johanna har jobbat med mindfulness i 5 år och är sedan våren 2018 Minfulnessinstruktör, utbildad av Mindfulnesscenter i Göteborg. Hon håller egna mindfulnesskurser och föreläsningar om Mindfulness. Johannas brinner för sprida Mindfulness som ett verktyg för fler att hitta den egna styrkan till självläkning. Johanna jobbar även som farmaceut på ett apotek i Jönköping.

Mer info om Johanna finns här: Johannainuet.com ,

Instagram: @johannainuet Facebook: johannainuet Mail: johanna@tryggarum.com